Werking

Deze gepatenteerde kunststof ballen worden met een doorsnede van 225 mm ter afdichting van de mestkelder in de mest gelegd. Ze liggen dus onder de roosters, direct in de bovenste, vloeibare laag van dunne mest vermengd met urine. Deze laag is het emissievlak dat ammoniak afgeeft aan de lucht. De Balansbal dicht het emissievlak af en beperkt zo de uitgifte van schadelijke stoffen.

De ballen zijn gevuld met een mengsel van water en lucht. Ze drijven met het zwaarste punt naar beneden in de mest. De ballen kantelen automatisch door het gewicht van de mest die erop valt. Zo verdwijnt de mest onder in de mestkelder. De draaiende bal wast zichzelf in de vloeibare laag automatisch schoon.

 

Klik hier
voor de
laatste
ontwikkelingen