Toepassing / Kosten

Het balansbal systeem is toepasbaar voor iedereen en voor alle varkenscategorieën. Het is opgenomen in de RAV lijst onder de categorie D4 'Additionele technieken' met RAV nummer BWL 2010.01. Dit in tegenstelling tot enkele gepubliceerde artikelen in vakbladen waarin staat dat balansbal alleen toepasbaar zou zijn voor stoppers en maar geldig zou zijn tot 2016.

Voor stoppers / afbouwers geldt dat het balansbalsysteem alleen voldoende is. Het balansbal systeem geeft een reductie van 29%. Klik hier voor een bevestiging hiervan op de website Infomil van het ministerie van VROM.

Voor de overige bedrijven kan het balansbalsysteem (reductie van 29%) en / of in combinatie met Vevovitall (reductie van 42%) toegepast worden. Het balansbal systeem staat op de RAV lijst (klik hier voor bevestiging hiervan, betreft doorlink naar de Staatscourant). Voor Vevovitall is voorzien dat deze in december 2010 via het 'Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)' erkend zal worden.  

Het balansbal systeem is toepasbaar in dezelfde afdeling met diverse andere emissie arme systemen waaronder ook luchtwassers (zie de RAV-lijst bij voetnoot 3 en 17). De luchtwassers staan niet bij voetnoot 17 vermeld maar dat betekent niet dat ze niet samen toepasbaar zijn. Navraag bij SenterNovem / Agentschap.nl leert dat in voetnoot 17 een opsomming van huisvestingssystemen staat en luchtwassers zijn geen huisvestingssystemen maar nageschakelde technieken. Vandaar dat ze niet bij de opsomming in voetnoot 17 staan. Men dient, voor de berekening van de restemissie, bij toepassing van een luchtwasser en balansbal (met vevovitall) gebruik te maken van de formule genoemd in voetnoot 3 bij de RAV lijst. 

De kosten van het balansbalsysteem per m2 heeft een vanaf prijs van €78,00 exclusief BTW. De kosten zijn afhankelijk van de breedte van de mestput(ten) in de afdeling omdat dit bepaald hoeveel ballen er per m2 in de mestput gaan. De hier genoemde kosten betreffen eenmalige investeringskosten en er zijn verder geen jaarlijkse kosten meer van o.a. onderhoud en electricteitsverbruik. U kunt zeer eenvoudig onder de menu-optie 'Offerte' een offerte aanvragen welke u dan binnen enkele seconden per e-mail van ons ontvangt. Dan weet u direct waar u aan toe bent voor uw eigen situatie!

Tot 31 maart 2013 ontvangt u een eenmalige korting van 5% op het balansbalsysteem welke direct in de leverprijs verwerkt zal worden.

Klik hier
voor de
laatste
ontwikkelingen