Nieuwsbrief februari 2014

Hoge boetes zijn zonde van het geld en niet nodig!

Om uw ammoniakemissie aan te pakken en ervoor te zorgen dat u van 2,5 kg teruggaat naar de gewenste 1,4 kg kunt u gebruikmaken van balansballen. Balansballen geven een aangenamer klimaat in de stal en dit is beter voor uw dieren en uw eigen gezondheid. Balansballen zijn eenvoudig aan te brengen en brengen geen jaarlijkse kosten met zich mee. Balansbal: u weet van tevoren waar u aan toe bent!

De overheid zal strenger gaan toezien op bedrijven die nog geen maatregelen hebben genomen. Indien een bedrijf werkzaamheden blijft verrichten zonder maatregelen te hebben genomen, zullen er boetes volgen. Deze boetes kunnen hoog oplopen. Wees u bewust van de mogelijkheden en investeer ook zeker niet meer dan nodig is.

Voor de varkenshouders die zich hebben opgegeven als stopper gelden andere normen dan voor de doorgaande varkenshouders. De varkenshouders die hebben besloten om ook na 2020 door te gaan, zullen nadrukkelijker op de grens van 1,4 kg moeten komen dan de varkenshouders die in 2020 gaan stoppen. Voor de doorgaande varkenshouders gelden dan ook strengere wetten. Maar ook deze categorie kan geld besparen door te kijken naar de vele mogelijkheden. Intern salderen met meerdere systemen kan een oplossing zijn om langer door te gaan tegen gunstigere prijzen.

Dat de maatregelen de varkenshouders geld gaan kosten is bekend, maar laten we dan zorgen dat dit geld op een zo gunstig mogelijke manier wordt besteed.

Klik hier
voor de
laatste
ontwikkelingen