Nieuwsbrief december 2013

Gefeliciteerd! U gaat door... ook na 2020!

Misschien was dit voor u een moeilijk besluit? Wellicht stond dit altijd al voor u vast? Kortom; u gaat ook na 2020 verder met het houden van varkens. Nu u heeft besloten om door te gaan, heeft u zeker ook al nagedacht over de te nemen maatregelen op het gebied van emissiebeperking. Balansbal is één van de technieken die zich uitermate goed leent als aanvullende maatregel in combinatie met bijvoorbeeld een luchtwasser. Ons advies naar de varkenshouders is om goed te kijken naar de mogelijkheden en hierbij goed rekening te houden met:

- jaarlijkse kosten (afschrijving, energie, onderhoud)
- lopende vergunningen (aantal varkensplaatsen op de vergunning)
- restwaarde (Balansballen hebben een restwaarde in de vorm van de kunststofprijs

Uw adviseur zal u alle mogelijkheden goed en duidelijk laten zien. Hij of zij zal u inzicht geven in de voor- en nadelen per systeem en u een juist en gedegen advies geven. Ook het team van Balansbal biedt de mogelijkheid om u een duidelijk en gedegen voorstel te doen omtrent de juiste maatregel voor u.

Balansbal geeft een reductie 29% en in combinatie met Vevovitall (benzoëenzuur) van DSM een reductie van 42%. Het is voor doorgaande boeren van belang dat zij de mogelijkheden en de kosten goed bekijken en berekenen om op die manier de kosten zo laag mogelijk te houden.

We wensen u een fijne Sinterklaas.

Balansbal.nl
T.a.v. Erik Franc
T.: 0492 - 370 068
E.: info@balansbal.nl

Klik hier
voor de
laatste
ontwikkelingen